Mario Stevens levert namens Presens diensten op het gebied van financieel en generalistisch interim management en consultancy in diverse branches, zowel profit als not-for-profit.

Coaching van medewerkers speelt vaak een rol. De diensten zijn gericht op optimalisatie van de financiële beheersing van uw organisatie op alle fronten.


Presens brengt meer basis in een organisatie. Met basis wordt bedoeld dat een onderneming antwoorden zou moeten hebben op vragen als: Hoe verdien ik mijn geïnvesteerde geld terug? Ken ik de sterke en minder sterke punten van de onderneming (en ondernemer)?, welke kansen en risico’s zijn er?, is er een goed businessplan / strategie?, past mijn huidige beleid daarbij?, past mijn financiële structuur daarbij? realiseer ik mijn doelstellingen? etc. Het zijn kernvragen voor continuïteit op de lange termijn.

Processen in een organisatie dienen derhalve informatie te genereren die voldoende inzicht geven in de gang van zaken.


Voor deze analyses heeft Mario Stevens specialistische kennis in huis. Het is vervolgens de generalist in hem die op een menswaardige manier en in overleg met de opdrachtgever de bevindingen in de organisatie implementeert. 17  jaren relevante ervaring, waarvan 10 als zelfstandig interimmanager, hebben geleid tot een solide basis om opdrachten effectief én efficiënt uit te voeren.


Hieronder vindt u een niet limitatieve opsomming van opdrachten die uitgevoerd zijn door Presens ten behoeve van opdrachtgevers. De activiteiten zijn uitgevoerd bij

zowel  profit als not-for-profit organisaties en in diverse branches. Zie voor referenties "CV en Referenties".Posities:                                        

Financieel Directeur / CFO, Manager Financiën, Controller  (in leidinggevende rollen en lid van MT / of directie) 

Projectleider. Commissaris / Adviseur / Coach directies van organisaties / Schaduwmanager interim opdrachten


Soorten opdrachten:                  
Verandermanagement, crisismanagement, overbruggingstrajecten, projectmanagement


Kerntaken:                                   
Implementeren nieuwe financiële functie, Groei en strategie, financiële beheersing, Fusie en due dilligence, businessplanning en cashmanagement , AO/IC en procesbeheersing, verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen, ERP implementatie.                 
 


Specifieke aandachtsgebieden

Management informatie, jaarrekening, leiding geven aan financiële afdelingen, kostprijsberekening /activity based costing, budgettering en forecasting, kostenreductie en kostenbeheersing,


Branches:                                     

Profit: Aerospace / vliegtuigindustrie, Touroperators, Zakelijke dienstverlening, IT, Electro industrie, Sport / Leisure, Hotels /

Restaurants, Detailhandel, Mengvoerproductie, Logistieke dienstverlening.

Not for Profit: Ziekenhuizen, Verzorging & Verpleging, Thuiszorg, Universiteit, Scholen (als accountant), sociale werkplaats (als accountant).

Activiteiten